rss search

next page next page close

Boska Troska

https://www.facebook.com/magazyn.don.bosco

Dodatek do pisma Don Bosco

Wydawca:
Towarzystwo Salezjańskie

Inspektoria Krakowska, ul. Bałuckiego 8, 30–318 Kraków

Dodatek powstaje dzięki współpracy zgromadzeń:
– Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (służebniczki dębickie),
– Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła (michalitki),
– Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (niepokalanki),
– Towarzystwa św Franciszka Salezego (salezjanie).

Zespół:
Agnieszka i Tomasz Czaplowie, S. Dorota Czyżewska, s. Aleksandra Jażdżyk, s. Małgorzata Kaput, Maciej Kwaśniewski, s. Edyta Piekarz,  ks. Adam Świta, s. Ewelina Szczyrba, s. Eliza Włodyka, s. Marcelina Zoń


Boska Troska

https://www.facebook.com/magazyn.don.bosco Dodatek do pisma Don Bosco...
article post