rss search

Boska Troska

line
https://www.facebook.com/magazyn.don.bosco

Dodatek do pisma Don Bosco

Wydawca:
Towarzystwo Salezjańskie

Inspektoria Krakowska, ul. Bałuckiego 8, 30–318 Kraków

Dodatek powstaje dzięki współpracy zgromadzeń:
– Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (służebniczki dębickie),
– Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła (michalitki),
– Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (niepokalanki),
– Towarzystwa św Franciszka Salezego (salezjanie).

Zespół:
Agnieszka i Tomasz Czaplowie, S. Dorota Czyżewska, s. Aleksandra Jażdżyk, s. Małgorzata Kaput, Maciej Kwaśniewski, s. Edyta Piekarz,  ks. Adam Świta, s. Ewelina Szczyrba, s. Eliza Włodyka, s. Marcelina Zoń